Výroba trysiek

krátko o tom, ako sa rodia trysky

Na začiatku je tyč z kvalitnej mosadze, nereze alebo tvrdenej ocele. Tyč sa uchytí do čelustí automatizovaného sústruhu, v ktorom sa postupne pri rotácii rôznymi rýchlosťami odoberá materiál. Zariadenie strieda nože a vrtáky až nakoniec „vytesanú“ a odrezanú trysku vypustí do zbernej nádoby.

Video: Výroba SK Trysky – prvá časť.

Trysky sa roztriedia podľa priemeru a prevedenia, preverí sa či na povrchu a vo vŕtaných otvoroch neostali zbytky nečistôt.

Tryska sa následne odmastí a očistí v chemickom roztoku kyseliny sírovej (I.) a hneď na to sa v dvoch krokoch robí chemické zodolnenie hlavičky jemným naleptaním (II.) a pokovením (III., IV.).

Trysky sa potom ručne očistia, vysušia (V.) a opäť kontrolujú v priechodnosti v otvore na hrote.