Technické špecifikácie

Informácie o označovaní a rozmeroch trysiek

priemery 0.2mm ~ 1.2mm


Značenie – varianty

mmvrypy
0,2v v
0,3v v v
0,35v v v v
0,4w
0,6w v
0,8w w
1,0w w v
1,2w w w
Tabuľka značenia priemerov SK trysiek