Informácie o kompatibilite


zatiaľ pripravujeme

READ MOREREAD MORE

Technické špecifikácie


Informácie o označovaní a rozmeroch trysiek Značenie – varianty mm vrypy 0,2 v v 0,3 v v v 0,35 v v v v 0,4 w 0,6 w v 0,8 w

READ MOREREAD MORE

Kde si ich môžem kúpiť


READ MOREREAD MORE

Mať vlastný, cenovo dostupný model trysiek pre 3D tlačiareň, ktorý je kompatibilný s obvyklými variantami MK8 alebo V6 a navyše s pridanou hodnotou vo forme špeciálne chemicky upraveného povrchu v oblasti hrotu, je pekným príkladom toho, že na Slovensku nie sme vo vývoji až tak úplne pozadu. Asi najznámejším výrobcom trysiek je E3D z UK, krajiny, ktorá uz čoskoro opustí EU a skomplikuje tak dostupnosť produktov. Svojich výrobcov trysiek majú aj iné krajiny napr. Švédsko, Nemecko, Poľsko aj Česko.

V čase krízových opatrení a s nimi súvisiacich problémov s dodávkou tovarov od výrobcov z Ázie sme si uvedomili, že závislosť výlučne len na dodávateľoch zo zahraničia nie je úplne v poriadku.